Vi tar hand om alla juridiska frågor i samband med köp, försäljning och förvaltning av era fastigheter i Spanien, oavsett om ni är bosatt eller icke, fysisk eller juridisk person.

I formalisering av affärstransaktioner med fastigheter, utför vår byrå följande arbeten:

    

Köp

 • I framtiden gör vi den årliga deklarationen för icke-residenter.
 • Innan handpenning betalas kontrollerar vi på landregistret att egendomen ej är belastad med skatteskuld, eller lån eller arv etc.
 • Kontrollerar att den som säljer är de rätta ägarna eller har notariell fullmakt.
 • Rådgivning gällande hypotekslån och framtagning av reservationskontrakt.
 • Vi kontrollerar att det ej finns obetalda skulder såsom el, vatten, förening, kommunal-och sopskatt.
 • Vi uppför lagfarten inför Notarie och kontrollera att all data är korrekt. Till notariatet tar vi med bankcertifikat för att bevisa vem som betalar och köper objektet, certifikat från comunidaden att det ej finns skulder, NIE nummer för kunden, sista kommunalskattekvittot.
 • Vi betalar sedan skatten för kunden på skatteverket.
 • Vi lämnar in lagfarten + betalning av skatten till landregistret och blir sedan informerad efter cirka 2-4 veckor att bostaden är registrerad. Då hämtar vi lagfarten och informerar kunden att lagfarten nu är klar och kunden får då en slutuppställning på de exakta kostnaderna som varit.
 • Vi ansöker om fiskalt nummer för kunden (NIE-nummer)
 • Vi hjälper kunden att öppna bankkonto, ser till att alla autogiron går via detta konto, så som kommunalskatt (I.B.I), sopskatt, förening, försäkring och vi uppför el, gas- och vattenkontrakt med respektive leverantör.

Försäljning

 • Framtagning av fullmakt att vi kan representera er. Denna fullmakt kan uppföras i Sverige. Vi utför ett utkast och informerar hur ni skall gå till väga och vart ni skall vända er.
 • Denna fullmakt kan även uppföras hos Notarie i Spanien. Detta hjälper vi till med.
 • Kontroll med myndigheterna gällande den aktuella situationen för bostaden.
 • Skatterådgivning rörande försäljningen av fastigheten, eventuell betalning av skatter samt ansökan om återbetalning.
 • Representera er inför Notarie vi överföring av bostaden till den nya ägaren.
 • Överföra betalningen för bostaden till er.
 • Avbryta alla autogiro som gått via ert bankont.
 • Avsluta ert bankkonto i Spanien om ni så önskar.