Vi råder våra kunder om de olika alternativen, både enligt spansk som svensk lagstiftning, vad gäller bolagsbildning, administration, förvaltning och likvidation ända från själva bildandet, registrering, erhållande av identifikationsnummer (CIF) liksom dess administration, bland annat.
Vi bedömer vilken typ av bolag som bäst passar era behov. Vår byrå sköter också administrationen av dessa företag.
Vårt arbete i bolagsbildning inkluderar:

Framtagning av fullmakter
Ansökan om identifikationsnummer (CIF)
Upprättande av sociala överenskommelser
Bolagsbildning inför notarie
Betalning av skatter
Registrering av bolaget i handelsregistret

I fråga om bolagsledning, utför vi följande tjänster:

Bokföring
Framställning av årsbokslut
Framtagning och inlämning av den årliga deklarationen gällande bolagsskatt.