Vi är våra klienter, både bosatta och icke bosatta.

Vi är våra klienter, både bosatta och icke bosatta, behjälpliga i alla frågor som rör bouppteckningsprocessen, från utarbetandet av ett testamente till mottagande av arv och legat, skattebetalningar och upprättande av testamentsexekutor.  När det gäller arv, översättning av den sista viljan. Erhålla information om var det sista testamentet upprättades. Förbereda fullmakter till arvingar. Företräda arvingarna i arvet. Beräkning och betalning av arvsskatten. Registrera arvet i fastighetsregistret. Överföra autogiro rörande egendomen till arvingarna.