Vår rådgivning i skatterätt tar hänsyn till din personliga-, familje- och egendomssituation både i Spanien och i ert hemland.

De arbeten vi utför inkluderar:

Rådgivning till fysiska och/eller juridiska personer med hemvist i Spanien.

Rådgivning till fysiska och/eller juridiska personer med icke hemvist i Spanien.

Skatterepresentation i Spanien för utomlands bosatta.

Administration och förvaltning av skatte- och redovisningsfrågor.

Finansiell rådgivning.

Rådgivning om transaktioner och/ förvaltningar av fastigheter.