På Strömqvist & Primelles strävar vi efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet på vår service.

Arbetslaget på Strömqvist & Primelles är specialiserad på spansk och skandinavisk juridik och skatterätt som ni behöver, oavsett om ni är bosatt eller ej.

Vi delar inte det arbetssätt som de stora opersonliga företagen har. Vår personal har funnits på kontoret i många år, såsom advokater, sekreterare etc. ni betjänas därför alltid av samma personer.

 

 

Vårt medarbetare